Po oba dva dny budou prohlídky probíhat vždy od 9 do 21 hodin. „Návštěvníci budou mít možnost prohlédnout si střežený prostor chráněný betonovou zdí. Na začátku prohlídky nejprve zavítají do infocentra, kde si prohlédnou novou expozici, která je tematicky zaměřená na cestu paliva,“ řekl mluvčí Jaderné elektrárny Dukovany Jiří Bezděk. Tato část prohlídky je přístupná všem návštěvníkům bez věkového omezení.

Další zastávkou pak bude střežená část elektrárny. „Po fyzické kontrole vstupujících osob si střežený prostor prohlédnou z autobusu, kterým za 30 minut i s odborným výkladem projedou celý areál elektrárny. Z důvodu nutnosti předložení platného občanského průkazu je tato část programu určená pouze pro občany ČR starší 15 let,“ informoval Bezděk.

V rámci doprovodného programu se s ukázkami techniky představí speciální jednotka Policie ČR i hasiči z Hasičského záchranného sboru elektrárny a někteří producenti regionálních potravin.

Počet volných míst je kapacitně omezen. Přihlašování je možné pouze elektronicky, a to na adrese infocentrum.edu@cez.cz. Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení, datum narození, číslo platného OP, zaměstnavatele (školu), státní příslušnost a vybraný termín a čas začátku exkurze (každou půlhodinu od 9.00 do 21.00 hod po oba dny). Uzávěrka přihlášek je 4. července ve 12.00 hodin, případně dříve po vyčerpání kapacity. Všem přihlášeným bude termín a čas exkurze potvrzen.