Jde o kooperaci, která může v budoucnu přinést užitek oběma stranám. Elektrárna potřebuje nové operátory, studenti zase v reálu vidí právě probíhající odstávku na 1. výrobním bloku.

Je to pro ně zcela výjimečná možnost, jak se v praxi něčemu přiučit, lépe si udělat představu, co práce v jaderné energetice obnáší. V programu nechybí přednáška předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové.