Oproti roku 2001 tak provozy ČEZ v České republice ušetřily více než 56 procent životně důležité tekutiny. Výrazně se také snížilo zatížení životního prostředí odpadními vodami.

Prvky, které přispěly k dlouhodobému snížení spotřeby vody v dukovanské elektrárně, byly například rekonstrukce vnitřních vestaveb chladicích věží za nové účinnější a od letošního roku také nové ventilátorové chladící věže, které současně posilují bezpečnostní systém elektrárny.

Množství i kvalita vody je pro dukovanskou elektrárnu důležitá také kvůli uvažovanému rozšíření. ČEZ proto nechal zpracovat podrobný model zdrojů znečišťujících řeku Jihlavu, který nyní využívá Kraj Vysočina k naplánování efektivních a účinných opatření pro zvýšení její čistoty. „Nejen z našeho užšího energetického pohledu, ale především v kontextu celkové vodohospodářské situace České republiky v posledních letech vnímáme vodu jako jednu z klíčových vstupních surovin pro výrobu. Optimalizaci její spotřeby a neustálému hledání úspor proto věnujeme velkou pozornost," řekla Michaela Chaloupková, členka představenstva a ředitelka divize Správa ČEZ.

V hospodaření s vodou má společnost ČEZ dvě priority: minimalizaci objemu odpadní vody a snížení spotřeby povrchové vody. Platby za odpadní vodu poklesly na třetinu hodnoty z roku 2001.