Možnosti vyřídit si své záležitosti na radnici přes internet ale občané dosud moc využívají. Jak vyplynulo z ankety, málo s úřady pomocí počítače komunikují také firmy v kraji. Podniky mohou například elektronicky poslat svá daňová přiznání, jihlavský finanční úřad je ale v této podobě zatím přijal spíš od jednotlivců. Elektronickou komunikaci nejlépe ovládají daňoví poradci.

"Problémy jsou hlavně v myslích podnikatelů, kteří zatím neumí používat elektronický podpis," míní Tomáš Prchal, ředitel krajské hospodářské komory. Podle něj novému způsobu komunikace chybí propagace a lidé stále ještě více důvěřují papíru s úředním razítkem. Již nyní se ale elektronicky podávají třeba žádosti o evropské dotace u ministerstva průmyslu a obchodu. "Podnikatelé chodí k nám a my jim pomáháme překonat tu bariéru nedůvěry," dodal.

Prostřednictvím internetu se s úřady zatím příliš nenaučili jednat ani občané. "Elektronickou podatelnu jsme zavedli i pro další obce, ale využívaná je minimálně," řekl Stanislav Vrba, starosta Ledče nad Sázavou na Havlíčkobrodsku. Podle něj tato možnost není zažitá. "Ale věřím, že se to časem rozjede," uvedl.

Velký zájem zatím není ani o elektronickou podatelnu v Moravských Budějovicích na Třebíčsku. "Měsíčně se konstruktivní podání dají spočítat na prstech jedné ruky," popsal městský informatik Petr Hons. Mnohem častěji se v podatelně objevuje nevyžádaná pošta nebo reklamní nabídky.

Městským úředníkům ale již elektronický podpis slouží. Hons odhadl, že potřebný certifikát má asi desítka úředníků, další držitelé by měli přibýt v nejbližší době. Město například elektronicky zveřejňuje své zakázky na webu, elektronicky se na Českou správu sociálního zabezpečení posílají měsíční výkazy týkající se vyplácených mezd.

Certifikáty pro elektronické podepisování se musí každý rok obnovovat. Starostové je do poloviny roku 2005 dostali bezplatně díky státní podpoře. Nyní za ně musí platit poplatek, který se pohybuje v řádu několika stokorun.

Od začátku tohoto měsíce si mohou obce, obyvatelé i firmy certifikáty vyřídit také na krajském úřadě, kde vzniklo kontaktní pracoviště Registrační autority I.CA. Robert Sobotka z krajského odboru informatiky uvedl, že pro zaměstnance kraje a pro obce budou certifikáty cenově zvýhodněny. "Je to dáno tím, že se předpokládá, že jich kraj bude vydávat větší množství," vysvětlil. V republice jsou zatím tři akreditovaní poskytovatelé těchto certifikátů - kromě Registrační autority I.CA také PostSignum České pošty a eIdentity.