Poradna je zapojena do projektu Environmentální občanské poradenství, které se zaměřuje jak na oblast ekologie, tak na oblast občanských práv. Zeptat se v ulici Přerovského č. 126 můžete téměř na cokoliv. Jestli se smí pálit odpadky v domovním kotli či v ohništi na zahradě, jestli smíte pokácet strom na své zahradě, kdo povoluje vypouštění odpadních vod, co dělat, když někdo poškozuje životní prostředí. Přeptat se můžete i na to, co si vůči vám může dovolit úředník a co naopak po něm můžete požadovat vy, jak se můžete podílet na obecním rozhodování.

Vedle poradenství v oblasti sociální, právní a dalších jsou tak poradci připraveni poskytnout rady a návody, jak postupovat ve věcech ochrany životního prostředí a účasti na rozhodování.

„Aktivní přístup občana na rozhodování ve věcech veřejných hraje v současném světě stále významnější roli. Je důležité si uvědomit, že tak významná stavba typu dálnice nebo velký obchodní dům se nedotýká jen lidí v její bezprostřední blízkosti, ale také lidí v širokém okolí,“ říká Mariana Kalinová z občanského sdružení Econnect, které se na projektu spolupodílí.

„Právě dobrá informovanost občanů je velmi důležitým prvkem úspěšného jednání s úřady. Člověk, který ví, na co má právo, je pro úřad partner, ne někdo, koho lze jen tak odbýt,“ tvrdí Kalinová. Spojení na třebíčskou poradnu je: tel. 568 845 348 nebo mailem obcanskaporadna@seznam.cz.