Bližším ohledáním bylo zjištěno, že se nejedná o ropné produkty. Na místo byli přivoláni zaměstnanci odboru Životního prostředí z náměšťského městského úřadu. "Odebrali jsme vzorky na rozbor. Jelikož nedošlo k žádnému úhynu vodních živočichů, myslím si, že o žádnou ekologickou havárii nepůjde. Přesto vzorky pro jistotu pošleme na rozbor,"sdělila vedoucí odboru Taťjana Hermanová.

Odběry poputují do vodárenské společnosti a třebíčské hygienické stanice.

"Myslím si, že se jedná pouze o zbarvení vody, díky půdnímu prosaku z lesního porostu, které podpořil sobotní déšť. Kontrolovali jsme přítok a ten je čistý a bez závad," dodala Hermanová. Otázka zda došlo ke znečištění nebo jen k přírodnímu úkazu bude zodpovězena 25. dubnavpátek. To už budou známy výsledky laboratorních testů.