V Jemnici, Okříškách, Hrotovicích a Jaroměřicích, kde mají oddělení všeho všudy třináct policistů, občas ve službě zůstal jen jeden. Když se pak urodilo zločinu, jen stěží mohl všechno zvládnout sám. Třebíčské policejní ředitelství proto počátkem července organizaci výkonu služeb změnilo.


Sloučené služby


„Výkon služeb jsme sloučili. Hlídky všech sedmi oddělení v okrese se navzájem posílí, budou mít v dosahu odborníky, všechno řídí třebíčský operační důstojník,“ uvedl šéf Okresního ředitelství policie ČR v Třebíči Pavel Suchánek.


V praxi to funguje tak, že mimo běžnou pracovní dobu, tedy od 19 hodin do sedmi do rána, nesedí policisté na oddělení, ale pohybují se v terénu. Místo jednočlenných hlídek teď noční krajinou všude křižují posádky dvoučlenné. „Pokrývají své vlastní i sousední teritorium. Hlavním cílem je, aby hlídky byly akční a mohly v případě potřeby ihned zasáhnout,“ vysvětlil Suchánek.

Ve dvojici navíc policisté zvýší své bezpečí a jejich výskyt teď výtečníci s nekalými úmysly jen těžko zmapují. I to je totiž důvod ke změně dlouhá léta zavedeného systému. „Pachatelé pravidelný pohyb hlídek vysledovali, informace si předávali mobilními telefony. S novým systémem nevědí, kde se naši muži zrovna nacházejí,“ řekl ředitel policie.


Posílené hlídky s sebou ponesou i další ovoce. Zjednodušení administrativy. Nebude nutné případného poškozeného vláčet na oddělení k sepsání protokolu, většinu zápisů lze pořídit hned na místě.


Sloučení výkonu služby se běžně používá i v jiných okresech. Pokud se osvědčí i na Třebíčsku, policie v něm hodlá pokračovat a doladit problémy, které se mohou vyskytnout. „V žádném případě se malá obvodní oddělení nebudou zavírat, jak se po Třebíčsku rozneslo. Zůstanou zachována, policejních hlídek bude ve finále víc, lidé se budou cítit bezpečněji,“ zdůraznil Suchánek.


Fáma jde i Okříškami


Fáma o zrušení malých obvodů dorazila i do Okříšek. V místních vyvolala obavy o bezpečnost a pořádek v městysi, některým lidem pořád chybějí přesné informace. „Slyšel jsem jen to, že oddělení se má rušit. Žádné další zprávy nemám,“ řekl včera jeden z domácích Zdeněk.


Starosta Josef Kula už změnu systému probral s Pavlem Suchánkem. Informace nechal úřad městyse zveřejnit na webu Okříšek, sám Kula se domnívá, že novinka bude pro Okříšky přínosem. „Dostali jsme vysvětlení, že hlídky jsou nově dvoučlenné, což policistům umožní lépe zasáhnout. To samozřejmě vítáme,“ konstatoval.

Nad bezpečím obyvatel Třebíčska však nebdí jen hlídky v uniformách a policejních vozech. V terénu jsou i neuniformované složky: kriminalisté, psovodi a policisté přesunutí ze zaniklých hraničních přechodů.