Dvorského ulice se nachází ve čtvrti Borovina a směřuje přímo k nedávno opravenému větrnému mlýnu. A zatímco ten září novotou, povrch ulice i chodníky ulice jsou v dezolátním stavu. „Se zdejšími občany jsme se tedy sešli nad studií, jak ulici upravit. Následně vznikne dokumentace pro územní řízení tak, abychom v průběhu roku 2023 začali s revitalizací,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Nepůjde však jen o výměnu povrchu či předláždění chodníků. Vlastně by to ani nešlo. „Silnice vedoucí ulicí nemá podloží, komunikace je tedy vydutá. I kvůli tomu půjdeme do hloubky. Přebudujeme tam tedy veškeré inženýrské sítě. Kromě nich opravíme chodníky, samotnou komunikaci a veřejné osvětlení,“ doplnil místostarosta Vladimír Malý, který má na starosti dopravu ve městě a komunální služby.

Občané si navíc odsouhlasili, že ulice bude zjednosměrněna, což podle vedení města přinese mnohem větší množství zeleně i parkovacích míst. Do ulice se tak bude vjíždět z její horní části, z ulice Na Špitálce. Úpravu Dvorského ulice vítá Pavel Iša bydlící v Mánesově ulici, která se s Dvorského ulicí kříží. Ulice Na Špitálce je zároveň hlavní příjezdovou komunikací jak do ulice Dvorského, tak do Mánesovy ulice. „Úpravu Dvorského ulice samozřejmě vítám, stejně jako asi všichni sousedé. Povrch je tam hrozný a chodníky taky. Jen mě mrzí, že se do toho město pustí až za takovou dobu. Osobně bych ještě uvítal, aby se spravila i ulice Na Špitálce, která je taky hodně popraskaná,“ zamyslel se Iša.