„Projekt spočívá v zateplení obvodových stěn, výměně otvorových výplní a zateplení střešních konstrukcí objektů mateřských škol,“ přiblížil starosta Ivo Uher. Předpokládané náklady činí 14 milionů korun, přičemž podporu z Evropské unie – Fondu soudržnosti město obdrží maximálně do výše devadesáti procent celkových výdajů.