Žáci této školy vytvářejí své vysněné domy každým rokem, vždy v osmém ročníku. Letos jejich dovednost a nápaditost dokumentují čtyři desítky maket rodinných domů.

Školní projekt „Dům snů“ prolíná nejrůznějšími vyučovacími předměty, matematikou, výtvarnou výchovou, informatikou, českým jazykem, cizím jazykem a samozřejmě pracovními činnostmi.

„V češtině žáci popíší, proč by chtěli mít dům například ze slámy nebo ze dřeva a v jaké lokalitě by měl stát, ve výtvarce zpracovávají návrhy, v matice dělají půdorysy pater. Za domácí úkol mají dům vyrobit,“ popsala učitelka Růžena Vlková.