Dům je situován v nejstarší, západní části čtvrti, od níž se zástavba postupně rozvíjela k východu.

První písemná zmínka o domu pochází z roku 1613, kdy byla usedlost zakoupena Johelem Beglem. Nárožní dům vzniklý z dílu původní Beglovy usedlosti vymezuje jeden z hlavních urbanistických prostorů - Tiché náměstí s Přední synagogou, a náleží tak k počáteční fázi formování svébytného židovského osídlení v prostoru Podklášteří.

„Dům je hodnotným dokladem historického vývoje, životního způsobu a prostředí židovské komunity v Třebíči především od doby požáru v roce 1821 do poloviny 20. století,“ konstatuje ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči Pavel Macků.

Přestože objekt prošel ve 20. století dílčími stavebními úpravami, celkově dům včetně vnitřní dispozice zůstal zachován včetně většiny autentických konstrukcí a celé řady zajímavých stavebních a řemeslných prvků. Mezi ně patří mimo jiné původní schodiště, zaklenuté prostory, autentická okna a dveře včetně kovářských prvků a táflování, dřevěné obložky vstupu na půdu, vestavěné niky či topeniště.

Kromě 2 975 nemovitých kulturních památek, z toho 16 národních kulturních památek, se na území Kraje Vysočina nacházejí 3 městské a 3 vesnické památkové rezervace, 22 městských a 5 vesnických památkových zón a 1 krajinná památková zóna. Na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO jsou zapsány: Telč - historické jádro města, Zelená hora - poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, Třebíč - soubor židovské čtvrti, židovského hřbitova a baziliky sv. Prokopa, což znamená, že Kraj Vysočina se může pyšnit nejvyšším počtem památek UNESCO v rámci ČR.