Od roku 2013 plánuje vyprodukovat 16 miliard kilowatthodin (kWh) ročně. Pro srovnání, letos to má být 14,229 miliardy kWh, doposud nejvíc. Pro laika složitá čísla.
Jak toho chce ČEZ dosáhnout? Postupnou výměnou starých zařízení za nová a zkrácením odstávek výrobních bloků.

Hned ta první, která začne 2. února na třetím bloku, bude brána jako vzorová, má totiž trvat šibeničních 20 dní. Přitom nejkratší odstávka zatím trvala dní devětadvacet.
Nejvíc novinek letos ale čeká na druhý blok. Jednak projde renovací turbína a definitivně zmizí i zcela zastaralý elektronkový systém kontroly řízení.

Šedesát let

Dukovanská elektrárna funguje od roku 1985, tedy 22 let a již nyní ČEZ dělá vše pro to, aby proud vyráběla a lidem dávala práci nejméně čtyřicet let, přičemž ve světě se délka provozu těchto jaderných zařízení pohybuje běžně mezi 50 až 60 lety a trend ve výrobě elektřiny je postavený především na jádru.

Například Velká Británie uvažuje o stavbě dalších jaderných elektráren.
V budoucnu tedy bude v Dukovanech obnovena víceméně veškerá technologie. Již nyní má dukovanská elektrárna od Úřadu pro jadernou bezpečnost povolení (SÚJB) k provozu do roku 2017.
A dle slov ředitele elektrárny Zdeňka Linharta už zbývá jen málo, aby koncepci čtyřicetiletého provozu energetický gigant u SÚJB obhájil.

Návštěva z Vídně

Jedna z věcí, kterou úřad sleduje zejména, je to, jak elektrárna zvládá výměnu zkušených lidí v předdůchodovém věku za mladší.
A to době, kdy složitě mění i zařízení, díky čemuž výkon u všech bloků stoupne z původních 1760 na 2000 MW. Příští rok tento proces započne na třetím bloku. Letos v polovině roku přijede významná návštěva z Vídně, tým světově uznávaných odborníků z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Sdělí své připomínky ke všem změnám, kterými zařízení v Dukovanech prochází.

Další blok?

Taktéž v polovině roku takzvaná Pačesova komise vládě sdělí své resumé, co se týče budoucnosti jaderné energetiky v Česku.
Zmíněná komise odborníků z oblasti vědy i z praxe dá dobrozdání o tom, zda v následujících desetiletích vyrostou další jaderná zařízení. A Dukovany z této diskuse určitě vynechány nebudou. V současnosti se odborníci přiklánějí k té variantě, že bude snaha co nejvíce prodlužovat životnost této elektrárny.

V dostatečném předstihu, což při stavbě atomového zařízení činí asi patnáct let, by pak měly na místě stávajících čtyř bloků vyrůstat nové dva, každý o kapacitě 1000 MW.

Významným činitelem při tomto rozhodováním je potenciál řeky Jihlavy, jejíž voda je využívána k chlazení. Ten má své hranice.
Mezi jadernými elektrárnami s teplovodním reaktorem jsou Dukovany ve světě páté nejlepší, vejdou se do první pětiny nejbezpečnějších jaderných zařízení celkově. Za dobu svého fungování se již dvakrát „zaplatily“, jsou tedy pro ČEZ něco jako zlaté tele.