Odboráři z Dukovan i Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SUJB) tehdy poměrně hlasitě projevili svou nelibost vůči propouštění. Každý z nich měl své důvody. „Navýšení výkonu je mimořádně náročné jak technologicky, tak na samotné provedení,“ vyjádřila se v dubnu ředitelka SUJB Dana Drábová. „Opravdu velmi bedlivě budeme tenhle proces sledovat a zvážíme, zda Dukovanům vůbec povolení ke zvýšení výkonu vydáme,“ shrnula tehdy Drábová.

Organizační změny se nějakým způsobem nakonec dotkly 46 zaměstnanců. Dvacet dva jich přešlo na jiné místo v rámci elektrárny. Čtyři odešli do důchodu, devět k dodavatelům opět v rámci Dukovan. Několik jich zareagovalo na poměrně slušné odstupné. Jeden zaměstnanec nyní pracuje v hotelu společnosti ČEZ a jeden je zatím bez umístění – chystá se na rekvalifikaci.