Průběh cvičení ON-LINE:

PÁTEK 28. listopadu

14:00 - Největší novodobé cvičení končí.

od včerejšího odpoledne - nadále probíhá druhá, takzvaná štábní část cvičení.

ČTVRTEK 27. listopadu

až do zítřejšího odpoledne - probíhá druhá, takzvaná štábní část cvičení. Zabývá se následnými opatřeními. Krok po kroku umožní návrat situace k normálu.

12:00 - Další jednání Krizového štábu kraje Vysočina

12:00 - Evakuované děti odjely na oběd do jídelny třebíčské Střední průmyslové školy v ulici Manželů Curieových. Postupně vojáci, hasiči, policisté a zdravotníci začnou sklízet techniku, kterou navozili kvůli dekontaminaci ke Kožichovicím.

10:30 - Probíhá dekontaminace techniky.

10:00 - Na dekontaminačním místě v Kožichovicích probíhá dekontaminace žáků a zaměstnanců ze ZŠ Mohelno, na místě situaci monitoruje hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek

09:00 - Byla evakuována základní škola v Mohelně.

08:00 - Byla dokončena příprava souprav pro dekontaminaci techniky a osob na dekontaminačním místě v Kožichovicích.

----------------------

Simulovaná situace v areálu elektrárny Dukovany:
Druhý blok elektrárny (postižený havárií) je stabilizován, do životního prostředí neuniká radioaktivita. V nemocnicích v kraji Vysočina je aktuálně 164 volných míst pro zraněné (v případě nutnosti lze upravit počet příjmů), vyšší specializovaná pracoviště mimo region Vysočiny hlásila ke včerejšímu dni volnou kapacitu 55 míst. Opatření dopravního charakteru na železnici jsou zachována. V místě výluky je zavedena náhradní autobusová doprava. Společnost TRADOBUS vyčlenila cvičně 23 autobusů, které by sloužily k evakuaci (v případě reálné situace by bylo nasazeno více dopravních prostředků dle potřeby). Autobusy jsou soustředěny v Třebíči. Pro jednotlivé obce v havarijního plánování do 5 km od elektrány byly vyčleněny únikové trasy. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny posílila údržbové práce na únikových a zásahových komunikacích. Byly instalovány zákazové značky a zátarasy.

----------------------

STŘEDA 26. listopadu

16:00 - Premiér Mirek Topolánek vyhlásil stav nouze.

13:20 - Samostatná vojenská záchranná rota Olomouc dorazila včetně techniky na určené dekontaminační místo v blízkosti Kožichovic u Třebíče, jedná se o 33 osob a 13 kusů techniky. Silnice od obce Kožichovice směrem na Střítež je tedy až do čtvrtka 16 hodin uzavřená.

13:00 - Hejtman Vysočiny Jiří Běhounek vyhlásil stav nebezpečí pro 20 km zónu havarijního plánováni v okolí dukovanské elektrárny. Připravuje se žádost o vyhlášeni nouzového stavu - pro Vládu ČR a premiéra Mirka Topolánka.

10:30 - Cvičení zaměstnanců EDU končí.

10:00 - Ve dvacetikilometrové zóně havarijního plánováni v okolí elektrárny spuštěny sirény ke cvičnému varování obyvatelstva (použit zkušební tón).

09:10 - Byl na elektrárně Dukovany vyhlášen 3. stupeň mimořádné události radiační. Hejtman kraje Vysočina svolal krizový štáb na 11:00 hod.

09:00 - Osm stovek zaměstnanců Jaderné elektrárny Dukovany (EDU) míří do sedmi protiatomových krytů v areálu. Jako pozorovatelé přihlížejí též tři Rakušané – dva z Dolnorakouské centrály krizového řízení, jeden ze Spolkového ministerstva země Dolní Rakousko, konkrétně z úřadu ochrany před zářením.

07:30 - Na Jaderné elektrárně Dukovany je v současnosti vyhlášen 2. stupeň mimořádné události radiační. V tucho chvíli personál elektrárny provádí veškerá opatření k technickému zvládnutí mimořádné události. Jedná se o prověření vnitřního havarijního plánu elektrárny, bez jakéhokoli dopadu na okolí elektrárny (tzn. že radiace neopustila území elektrárny). Tato situace je CVIČENÍM, nejedná se o reálnou situaci.

05:45 - Vyrozumění Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

00:30 - havárie – prasklo potrubí.

--------------------------

Simulovaný scénář havárie

0:30 prasklo primární potrubí, došlo k úniku chladicí vody. Byla vyhlášena mimořádná událost 1. stupně, to znamená, že v tu chvíli šlo o událost zvládnutelnou službukonající směnou.
Následoval ovšem výpadek rozvodny ve Slavěticích, takzvaný blackout. Elektrárna byla v tu chvíli bez proudu, proto byla vyhlášena mimořádná událost 2. stupně. Ta už není zvládnutelná směnou, v takovém případě je nutné povolat havarijní štáb, je informován Úřad pro jadernou bezpečnost. V tu chvíli jsou v záloze dieselové agregáty, které jsou schopny dodat elektřinu zařízením okolo reaktoru. Ovšem i ty se pokazily a jeden dokonce shořel. Nebyl v tu chvíli proud ani pro vlastní spotřebu elektrárny. Začala stoupat teplota aktivní zóny – nastoupala na 550 stupňů Celsia, přičemž normál je 325 stupňů Celsia. To už je mimořádná událost 3. stupně. Začalo se obnažovat palivo, které když přichází do styku s vodou, vzniká vodík. Plyn se nahromadil v hermetické zóně. Takzvané retardátory vodíku plyn dokážou pohltit a změnit na vodu. Ovšem i ty byly vyblokovány a došlo k výbuchu. Tímto způsobem se dostala radiace do vzduchu a začala ohrožovat obyvatelstvo.
Je nutné zdůraznit, že jde o mimořádně nepravděpodobnou situaci. Pravděpodobnost, že by k něčemu takovému mohlo dojít, je podobná předpokladu, že člověka na vycházce zasáhne meteorit.
Elektrárna je projektovaná tak, že má mnohanásobně posílené zabezpečení v případě jakýchkoliv technických potíží. Patří mezi deset procent nejbezpečnějších zařízení svého druhu ve světě.

ZÓNA 2008

Cvičení ponese název ZÓNA 2008 a potrvá tři dny – od 26. do 28. listopadu. „Podle scénáře cvičení radioaktivní látky fiktivně uniknou mimo areál dukovanské jaderné elektrárny a ohrozí obyvatelstvo v jejím okolí,“ informovala krajská mluvčí Jitka Svatošová. Jak uvedla, cílem rozsáhlé akce je procvičit činnost ústředních správních úřadů, krajů Vysočina a Jihomoravského a obcí při odezvě na vznik simulované radiační havárie. Včetně plnění úkolů neodkladných a následných ochranných opatření.

Nutné je rovněž prověřit činnost sil a prostředků složek integrovaného záchranného systému, vyčleněných sil a prostředků Armády ČR. Připojí se též Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Plnit budou vybrané úkoly podle vnějšího havarijního plánu ve dvacetikilometrovém okruhu Jaderné elektrárny Dukovany. „Cvičení ZÓNA 2008 také umožní prověřit fungování informačních toků a postupy odpovědných orgánů podle zpracovaných dokumentů havarijního a krizového řízení,“ dodala mluvčí Svatošová.


Sirény uslyší obyvatelé havarijní zóny ve středu 26. listopadu dopoledne. Sejde se Ústřední krizový štáb a premiér Mirek Topolánek vyhlásí nouzový stav.


Samotná praktická činnost se bude trénovat ve čtvrtek 27. listopadu ve čtyřech obcích: ve Vémyslicích, Kubšicích, Mohelně a v Kožichovicích. Zahrne dekontaminaci, ukrytí a evakuaci lidí.