Důvodem je malá netěsnost ve čtvrtém parogenerátoru. Elektrárna je konstruovaná tak, že pokud taková potíž nastane, odstávkou bloku z činnosti je odstranitelná.

„Místo netěsnosti se nachází pod tepelnou izolací parogenerátoru v prostorách elektrárny bez obsluhy,“ informoval mluvčí jaderného zařízení Petr Spilka.

V žádném případě se nejedná o únik radioaktivity, závada nesouvisí ani s jadernou bezpečností.Určení přesného místa netěsnosti a jeho oprava budou provedeny po odstavení bloku a sejmutí tepelné izolace. Snižování výkonu začne v sobotu v 16 hodin, znovuuvedení do provozu proběhne příští týden.