Vydání povolení předcházely tisíce kontrol a analýz. „Získání povolení neznamená, že máme hotovo a usneme na vavřínech. Čeká nás plnění řady podmínek i periodických kontrol zařízení. Stále si musíme být jistí stavem technologie, se kterou pracujeme,“ poznamenal ředitel divize jaderná energetika Bohdan Zronek.

Mezi podmínky, které stanovil provozovateli jaderných bloků Státní úřad pro jadernou bezpečnost, patří opatření administrativního i technického charakteru jako například aktualizace výpočtů a analýz seismických rizik a revize plánu kontrol zařízení. Do modernizace a zvyšování bezpečnosti Dukovan ČEZ investoval přes 18 miliard korun. Investice do modernizací čekají elektrárnu i nadále.

Příprava na další provoz Dukovan byla dlouhodobým procesem. V posledních dvou letech se na kompletaci podkladů pro obnovu licencí podílelo několik desítek zaměstnanců. „Nové licence dukovanských bloků jsou také symbolem pro novou etapu provozního života jednoho z našich klíčových zdrojů,“ doplnil Zronek.

ČEZ odhaduje další životnost stávajících bloků Dukovan na nejméně dvacet let s možností dalšího prodloužení. Ředitel jaderné elektrárny Miloš Štěpanovský k tomu dodal: „Neplánujeme trhat výrobní rekordy, chceme se vrátit ke standardnímu provozu. Zaměříme se i na generační obnovu, už kvůli tomu, že máme jasnou perspektivu dalšího dlouholetého bezpečného provozu.“

I přes časově nelimitované povolení k provozu čekají jednotlivé bloky Dukovan další náročné prověrky, které se opakují v desetiletých cyklech.