Požáry s přítomností tlakových láhví patři mezi nejnebezpečnější typ zásahů. „Hlavním rizikem je výbuch tlakové láhve, což by ohrozilo okolí i samotné hasiče. U tohoto typu zásahu je proto prvořadým úkolem rychlý průzkum, zjištění typu média uvnitř láhve a především intenzivní ochlazování.“ zdůraznil velitel jednotky elektrárenských hasičů Tomáš Richter.

V elektrárně jsou v současné době desítky tlakových láhví přímo v provozu i ve skladech. Proto přímo zde, pod vedením předních odborníků na tuto problematiku, proběhla dvoudenní odborná příprava věnovaná nejen teorii, značení tlakových láhví a rozboru zásahů. ale zejména praktický výcvik hašení tlakové láhve s acetylenem pomocí přenosných hasicích přístrojů a vodního proudu.

Přítomni byli i příslušníci speciální zásahové jednotky Policie ČR, kteří již v minulosti cvičili speciální způsob eliminace nebezpečí destrukce tlakové láhve prostřelením. Příprava probíhala za účasti pozorovatelů z HZS Jihomoravského kraje a HZS kraje Vysočina.

V roce 2018 do dnešního dne zasahovali hasiči z elektrárny v jejím okolí u 16 událostí a zajišťovali v rámci elektrárny technickou pomoc, požární dohled a asistenci v 556 případech.