Mezinárodní auditoři během kontrolních pochůzek navštívili provozní části elektrárny, chemické laboratoře, stanici hasičského záchranného sboru nebo čističku odpadních vod. „Žádné neshody v elektrárně Dukovany jsme neshledali. Pozitivně hodnotíme dodržování předpisů. I přes některá doporučení směřující k dodavatelům může být elektrárna příkladem ostatním firmám, u nichž dnes v oblasti životního prostředí vnímáme značný rozdíl,“ zhodnotil Vlastimil Pejčoch, vedoucí týmu z mezinárodní auditorské společnosti Det Norske Veritas GL.

Jaderná elektrárna Dukovany je držitelem certifikátu systému řízení ochrany životního prostředí od roku 2001. „Certifikát, který letos elektrárna obhájila, platí na tři roky. Každý rok pak elektrárnlila musí plnění mezinárodní normy auditorům prokázat během dílčích auditů,“ sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Společné setkání generací na zahradě MŠ Benešova v Třebíči.
Mosty mezi generacemi staví v třebíčské mateřince