V tom případě využijte mimořádné nabídky exkurzí ve dnech 3. 1. a 10. 1., 14. 2. a 28. 2. 2009. Počet míst je omezený a zúčastnit se mohou pouze osoby starší 15 let . Bez občanky není vstup do elektrárny možný.

Exkurze se budou konat od 9.30 do 13.30 hodin a v rámci nich bude možné nakouknout mimo jiné do místnosti trenažéru, tedy výcvikového centra obsluhy reaktorů, přímo do strojovny a do jídelny. Oběd si účastníci exkurze hradí sami, stojí od padesáti do sta korun.

Program exkurze je pevně stanoven pro všechny zúčastněné a z důvodů režimových opatření jej nelze měnit. Sraz nahlášených účastníků bude v 9.20 hodin v Informačním centru elektrárny.

Zájemci o tyto exkurze si mohou napsat na adresu infocentrum.edu@cez.cz a zaslat údaje: jméno a příjmení, číslo občanského průkazu, státní příslušnost a telefonní kontakt. Zpět na mail, ze kterého bude přihláška a požadované údaje zaslány, přijde vyrozumění.