Malý prostor pro nutné vybavení, nevyhovující odsávání par a tvořící se plíseň mohou za to, že jeho obyvatelům už v tamní kuchyni neuvaří. O hladu ale nebudou. Nákladnými stavebními úpravami se z vývařovny stane výdejna stravy, dovážené z domova seniorů v Koutkově ulici.


Osud kuchyně s jídelnou tento týden zpečetila rada kraje Vysočina. Zvažovala dvě možné varianty. Tou první byla rekonstrukce stávajícího provozu se zachováním varny, na niž by padlo odhadem šest a půl milionu korun. Druhou možností byla přestavba vývařovny na výdejnu dováženého teplého jídla. Ta se radě zdála výhodnější. „Náklady na realizaci budou zhruba o deset procent menší. Další výhodou je skutečnost, že se výdejna vejde do jediného patra, zatímco varna by se rozložila do suterénu a prvního nadzemního podlaží,“ uvádí krajské materiály. K tomu si radní přičetli nižší energetické nároky a úbytek personálu a bylo rozhodnuto.

„Zabezpečení stravy v objektu na Kubešově ulici prostřednictvím výdejny dovezené stravy bylo schváleno,“ potvrdil tajemník hejtmana Jan Kaleta. Problémy s organizací prý radní nečekají. S převozem jídla mají dobré zkušenosti v dalších čtyřech zařízeních. „Přípravné práce již mohou začít, celá akce financovaná z rozpočtu kraje se dokončí příští rok,“ doplnil Kaleta.

Ředitelka domova souhlasí


Se zvoleným řešením je svolná i ředitelka domova seniorů Božena Fáberová. Jak říká, požadavky ze strany hygieniků nad ní tři roky visí jako Damoklův meč. „A já stravu zajistit musím. Rozsáhlé stavební zásahy do budovy z roku 1938 by byly nákladné, proto je i tohle pro mne řešení,“ vyjádřila se. Do budoucna navíc počítá se zmenšením kapacity domova, strávníků bude méně. „Počet klientů výhledově snížíme kvůli jejich většímu komfortu,“ zmínila Fáberová.


Dům v Kubešově ulici v třebíčské čtvrti Horka-Domky pochází z roku 1938. Sloužil jako vojenský lazaret, od roku 1949 je domovem důchodců. Bezbariérový domov seniorů v Koutkově ulici vznikl až v roce 1999. Oba se o sedm let později sloučily v jedinou příspěvkovou organizaci. Jejím zřizovatelem je právě kraj Vysočina.