Okresní správa sociálního zabezpečení ruší pobočky důchodového pojištění

Pobočky v Jemnici, Moravských Budějovicích, Náměšti nad Oslavou, Jaroměřicích nad Rokytnou a Hrotovicích ukončily v červnu v tomto směru svou činnost.

Jde o rozhodnutí pražské centrály zmiňovaného úřadu. Všechny žádosti o důchod nyní sepisují pouze úředníci v Třebíči a postupují je dále k vyřízení do ústředí České správy sociálního zabezpečení v Praze. A důvod této dopředu neavizované změny? Nový elektronický program. V oficiálním vyjádření se uvádí: Z technických a bezpečnostních důvodů není možné nainstalovat potřebnou aplikaci (program) na cizí počítače mimo on-line systém ČSSZ.

Starostové dotčených měst z ukončení služby nadšení nejsou. „Myslím, že v době počítačů by mělo být snahou úředníků se lidem přiblížit a ne naopak,“ je názor starosty Moravských Budějovic Vlastimila Bařinky.

Pražská centrála České správy sociálního zabezpečení argumentuje tím, že odloučená pracoviště provozovala nad rámec svých zákonných povinností. Navíc podle ní nešlo o plnohodnotné vyřizování agendy. Úředníci spíše poskytovali informace občanům o dávkách důchodového pojištění nebo sepisovali žádost o tuto dávku - a to bez vybavení výpočetní technikou.

Pro důchodce z Jemnice to teď znamená urazit pětačtyřicetikilometrovou cestu do Třebíče kvůli každé drobnosti.

Pražská centrála se obhajuje tím, že nový program obsahuje citlivé osobní identifikační údaje klientů. Ten, kdo s programem pracuje, má přístup do všech evidovaných informací o konkrétním člověkovi. Může tak kontrolovat a doplňovat jeho celoživotní průběh pojištění a tím předcházet následné korespondenci mezi ním a ČSSZ. „Je nutné vybudovat i nové datové spoje do zmíněných obcí a příslušná místa vybavit patřičnou výpočetní technikou,“ uvedla Petra Králová z tiskového oddělení ČSSZ. „To pro nás představuje nemalé náklady. Před dalším rozhodnutím provedeme analýzu a vyhodnotíme nově provozovaný systém,“ dodala. Centralizace vyřizování například vdovských důchodů způsobuje v současnosti i to, že lidé na ně čekají déle, než jsou zákonem stanovené dva měsíce.

Starostové měst Třebíčska plánují na 23. července společné setkání. A problém s rušením detašovaných pracovišť OSSZ na okrese bude jedním ze stěžejních bodů debaty.