Ředitel ZUŠ Třebíč Vlastislavl Malý:

1/ Vnímáte navrhované sloučení obou třebíčských ZUŠ jako pozitivní krok?

To lze nyní jen těžko hodnotit, nejspíš to ukáže až čas. Jako ředitel školy jsem byl postaven před skutečnost, která ze záměru radnice vyplývá. A s tím se budeme muset nějak srovnat. Vím, že není ve městech našeho typu zvykem, aby tam fungovaly dvě ZUŠ zřizované městem. Myslím si ale, že naše školy si nekonkurovaly v tom pravém slova smyslu, máme stejné vzdělávací programy a řídíme se stejnými platnými zákony.

Nikdo si nepřeje, aby sloučení vyvolalo nějakou nevoli. Bude třeba zajistit, aby škola fungovala i nadále. Drobné stavební úpravy lze zvládnout i za chodu školy.

2/ Co říkáte na argument místostarosty Pavla Pacala, že sloučení by pomohlo škole zvládnout státem chystané změny ve financování zájmového školství?

Ten rozpor je tu léta. Podle školského zákona jsme zařazeni do systému ZŠ. Problém je, že neposkytujeme povinné vzdělání, přestože někteří žáci pokračují ve studiu na konzervatořích a uměleckých školách.

Ovšem financování probíhá stejně jako u ZŠ – máme normativ na žáka a tarifní platy učitelů. Ale o žádných chystaných opatřeních státu ve financování ZUŠ, které zmiňuje místostarosta, zatím nic nevím.

3/ Bude–li výběrové řízení na ředitele sloučené ZUŠ, přihlásíte se?

Po zvážení celé situace je možné, že se do konkurzu přihlásím.

Další články k tématu:Sloučení základních uměleckých škol