„Současné normy neumožňují, aby do jedné křižovatky ústilo několik vjezdů a výjezdů," zdůvodnil to tenkrát radniční mluvčí Ivan Přibík.

Nyní dojde opět ke změně. Lesní se na Račerovickou ulici znovu napojí přímo. „Bude tam ovšem přikázaný směr jízdy doprava,“ upozornil starosta Třebíče Pavel Pacal. Radnice si nechává zpracovat projektovou dokumentaci, práce by měly začít po jejím dokončení zřejmě v srpnu.