Posuzovala, zda firma Lesní společnost Trhanov (LST) z Domažlicka nenabízí nereálně nízkou cenu.

Všechny tři tendry celkově za stamiliony měly jasného jediného favorita - právě LST. Ta nabídla Lesům České republiky, že na Třebíčsku odtěží dřevo a za svůj výkon si naúčtuje úhrnem 166 milionů korun, což je o 20 milionů méně, než nabízí konkurence. Ostatní firmy a paradoxně i LČR však měly podezření na dumping. Domažlická společnost tak musela doložit, zda je schopna za tuto cenu podat výkon dle představ zadavatele.

Do hodnotící zprávy, jež obsahuje i nabídkové ceny konkurentů, mají možnost nahlédnout všichni uchazeči.

LČR na Třebíčsku hospodaří na lesní půdě o rozloze 16 301 hektarů ve třech územně správních jednotkách: Třebíč, Jaroměřice a Dukovany. Během tří let by mělo být v okrese Třebíč odtěženo celkově 290 tisíc kubíků dřeva.