„Že bychom v obci pořádali ještě něco kromě tradičního plesu, jsme nosili v hlavě dlouho. S konkrétním impulsem pak přišel hospodář Zdeněk Hospůdka," podotkla jednatelka náramečských dobrovolných hasičů Lenka Šmídová.

Původně mělo jít pouze o dožínkový bál, během několika schůzek, které slavnosti předcházely, se však organizátoři rozhodli i po průvod po vsi.

„Lidem budeme rozdávat chleba, rozlévat víno a osobně předávat pozvánky na odpolední posezení do kulturního domu. Tam pečeme sele a nachystáme cukroví," popsala Lenka Šmídová.

Kromě průvodu obcí a odpoledního programu se už ráno konala v sousedním Budišově děkovná mše za úrodu. Zúčastnili se jí i Náramečtí
 a s sebou přinesli dožínkový věnec.

„Na obilí jsme chodili ješ-
tě před žněmi. Celý program jsme začali plánovat někdy 
v červnu," poznamenala Lenka Šmídová.

Součástí odpoledního programu byla v kulturním domě také výstava fotografií, které připomínají obdělávání půdy. Mezi snímky nechyběly koně v zápřahu ani první kombajn, který v katastru Náramče sklízel obilí.

Jedním z nejnáročnějších úkolů bylo sehnat kroje. Sbor dobrovolných hasičů si je nakonec vypůjčil. Původní náramečské se totiž nedochovaly. „Ani si je snad nikdo ze starších lidí nepamatuje," řekla za organizátory Lucie Hospůdková, manželka toho, kdo s prvotním nápadem na uspořádání dožínkové slavnosti přišel.

Ve veřejném poděkování za úrodu chtějí hasiči z Náram-
če pokračovat i v budoucnu. Jsou odhodlaní i pro pořízení vlastních krojů. „Jsme v kontaktu s lidmi z okolních vesnic a měst, kde se tradiční kroje mají, a požádáme o radu i Muzeum Vysočiny," předeslala Lucie Hospůdková.