Lidé mohou vyplňovat kolonky ve čtyřech oblastech – Smart City a chytré technologie, doprava, energetika a cestovní ruch. Výstupy z dotazníku mají posloužit jako podklad pro další směřování rozvoje města a také pro zpracování strategických dokumentů města.