Zda radnice k takovému kroku přistoupí, ještě nebylo rozhodnuto, řekl dnes ČTK tajemník svazku obcí Miloslav Šmíd.

"Probíhá jednání na politické úrovni," řekl Šmíd. Provoz vodovodů a kanalizací pro svazek obcí zajišťuje jihlavská divize Vodárenské akciové společnosti (VAS). Ta má smlouvu do roku 2010. Obce v tomto podniku mají majoritní podíl. Jihlavští mají za to, že pokud by museli zadat provozování jiné firmě, jejich majetek ve VAS se znehodnotí. Podle Šmída není vyloučeno, že projekt obce uskuteční po etapách z vlastních prostředků.

Investice měly směřovat do vodovodů a kanalizací v Jihlavě, Telči, Dobroníně, Velkém Beranově a Lukách nad Jihlavou. První akce s podporou EU byla na Jihlavsku dokončena loni, týkala se přestavby čistírny a kanalizace v Jihlavě za 450 milionů korun.

I v jiných částech kraje radnice neví, zda kvůli smlouvě s provozovatelem neztratí nárok na dotace. Z Bruselu by ještě chtěly stamiliony korun. Do roku 2010 totiž musí vyhovět přísnějším požadavkům na čistotu vypouštěných odpadních vod. Pokud by musely investice platit jen ze svého, zřejmě by došlo k výraznějšímu zdražování vodného a stočného.

Obdobné smlouvy jako na Jihlavsku má VAS na Vysočině i na Třebíčsku a Žďársku. Svazky obcí vlastní vodárenskou infrastrukturu a ve VAS, která ji provozuje, mají 51 procent akcií. V obou okresech již byly s podporou unie provedeny přestavby kanalizací a čistíren zhruba za jednu miliardu korun.

Na Třebíčsku se v nejbližší době začne realizovat další projekt za 400 milionů korun, který se jako první v kraji týká zlepšení kvality pitné vody. Ten kvůli smlouvě s VAS ohrožen není, řekl tajemník svazku obcí Miloš Kokeš. Obce na Třebíčsku by ale chtěly další peníze na kanalizace, opět o ně požádají spolu s ostatními sídly v povodí řeky Dyje.

"Tam by dlouhodobá smlouva vadit mohla," přiznal Kokeš. V roce 2000 ji svazek prodloužil do roku 2020. Kokeš to zdůvodnil tím, že Brusel tehdy požadoval dlouhodobé smlouvy, aby měl větší záruky pro úspěšné provedení velkého dotovaného projektu na přestavbu kanalizací. Nyní radnice čekají, jaké podmínky pro čerpání dotací s Evropskou komisí vyjedná ministr životního prostředí Martin Bursík.

Naopak havlíčkobrodská společnost Vodovody a kanalizace (VAK) takové problémy řešit nemusí. Firma s většinou radnic neuzavírá žádné provozovatelské smlouvy, protože drtivou část infrastruktury na jejich území sama vlastní. Podle ředitele Jana Kadlece je její výhodou i to, že obcím ve společnosti patří více než dvě třetiny akcií - a to podle vloženého majetku. Kanalizace a čistírny v tomto okrese již přísnější legislativě vyhovují, přesto by firma chtěla nějaké dotace na investice. Dříve ji brzdilo to, že dotované projekty musely být alespoň za deset milionů eur (kolem 280 milionů korun). Podle Kadlece by ale od letoška do roku 2013 měly být dotovány i menší akce.