Kladný hospodářský výsledek však výrazně ovlivnila mimořádná dotace od jejich zřizovatele, kraje Vysočina, který v závěru roku poslal nemocnicím 104 milionů korun na úhradu všech pohledávek po lhůtě splatnosti. Největší obnos, 33 milionů korun, obdržela od kraje Jihlava

„Letos však nemocnice s dotací počítat nemohou, musejí proto šetřit,“ řekl hejtman Jiří Běhounek.

Finanční plány byly podle hejtmana původně nastaveny na ztrátu 260 milionů korun. Dotace na úhradu pohledávek směřovaly do nemocnic diferencovaně. „Havlíčkobrodská nemocnice dostala téměř 21 milionů korun, Jihlava 33 milionů, Pelhřimov 17 milionů, Třebíč 22 milionů a Nové Město na Moravě kolem devíti milionů korun,“ řekl Běhounek. Nemocnice obdržely navíc dohromady půjčku 40 milionů korun na pokrytí rozdílů mezi příjmy a výdaji v začátcích letošního roku.

Krajské nemocnice čekají podle hejtmana i letos úsporná opatření. „Současná hodnota plateb od pojišťoven je 98 procent hodnoty plateb v roce 2010. Všechny nemocnice budou letos muset provést personální audit a najít další rezervy na pokrytí tohoto výpadku. Je nutné uhradit také nárůst tarifů a platby za služby,“ řekl Běhounek. Nemocnice podle něj musí přijít s reálným finančním plánem, při jehož dodržení se bude výsledek letošního hospodaření blížit nule. „Pro letošek jim neslíbíme ani korunu,“ dodal hejtman.

Nemocnice mohou vedle snížení počtu zaměstnanců šetřit hlavně společnými nákupy energií, zdravotnického materiálu a léků i rozumnou politikou při nákupu přístrojů. Společné nákupy energií už přinesly úspory v desítkách milionů. Provoz nemocnic je díky už uskutečněným stavebním úpravám méně energeticky náročný.