Jak lidé vnímají plánovanou dostavbu Jaderné elektrárny Dukovany. To má zjistit Socioekonomická analýza, kterou si zadalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj. Zapojit se do něj mohou lidé z okresu Třebíč a přilehlých obcí.

Cílem studie je zhodnocení pozitivních i negativních dopadů výstavby nového bloku elektrárny a nezbytných požadavků na zaměstnanost, ekonomiku, dopravní, sociální a technickou infrastrukturu, životní prostředí a nabídku veřejných i soukromých služeb v zájmovém území. „Kraj Vysočina a obce zajišťují a financují v území mnohé služby, jako je veřejná doprava, zdravotnictví či školství. Naším záměrem je připravit se včas na změny, které sebou tato investice v území přinese," dodala náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

Dotazník lidé najdou na webu nebo mohou využít papírovou formu. Tu najdou na webech obcí. Vyplněný dotazník v papírové formě lidé mohou zanechat například v kanceláři Informace na Městském úřadu v Třebíči, poslat poštou na adresu: KPMG Česká republika, Pobřežní 1a, Praha 8, 186 00. Případně jej mohou naskenovat a poslat e-mailem na adresu: kristinaboudova@kpmg.cz.

Dotazníkové šetření bude probíhat do 14. července.