Zástupci podpisové akce předložili petiční listinu zastupitelům na posledním jednání. „Průtah je neekologický, nebezpečný a způsobil by zvýšenou hlučnost. Chceme řešení nejen pro dnešní dobu, ale i pro budoucnost,“ sdělil na zasedání jeden z hlavních organizátorů petice Jiří Matoušek.

Výsledek? Zastupitelstvo rozhodlo. Vrátí studii zpět do Jihlavy na krajský úřad. „Žádáme radu kraje Vysočina, aby vyhodnotila všechny uvažované varianty řešení silnice II/405. Zároveň by studie měla u všech variant navrhovat způsob napojení na průmyslovou zónu v obci Přibyslavice, jejíž obsluha způsobuje největší dopravní zatížení v Okříškách,“ tolik citace ze zápisu zastupitelstva. Krajský úřad v Jihlavě, který usnesení okříšského zastupitelstva obdržel před pár dny, vidí situaci v širším kontextu. „Studie pouze popisuje klady a zápory jednotlivých variant bez dalších závěrů,“ řekla mluvčí kraje Jitka Svatošová a dodává: „Pokud jde o napojení zmíněné průmyslové zóny v obci Přibyslavice, pak nelze činit žádný konkrétní závěr bez toho, že bude rozhodnuto, zda bude napojení realizováno na stávající komunikaci nebo na v budoucnu vybranou variantu obchvatu.“ Dalším požadavkem zastupitelstva vzneseným na kraj je zpracování podrobného sčítání dopravy v městysi Okříšky. „Okříšky patří ke sčítacím místům s celostátní působnosti a jsou zde užívána data z celostátního sčítání,“ dodala Svatošová.