Z možných 1020 bodů jich domov obdržel 912. Značka kvality poskytuje seniorům ale také jejich rodinným příslušníkům jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném domově očekávat. Kvalita je v domovech posuzována na základě pěti kritérií, a to ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče.

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky, která Značku kvality uděluje, zjišťuje zejména, jak mohou obyvatelé domova uplatňovat svá přání a potřeby a jak se domov při poskytování služby umí přizpůsobovat jejich individuálním situacím.

„Všem pracovníkům Domova patří mé velké poděkování za jejich dlouhodobou a intenzivní práci. Je obdivuhodné, že i v takto složité a náročné době, která vyžaduje značné profesionální nasazení, se nezapomíná na lidskost a individuální přístup ke všem klientům,“ připojil se k poděkování zaměstnancům Domova radní pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.