Rekonstrukce je podle něj nezbytná. Kromě některých úprav – fasády, výtahu a kotelny, je objekt v původním stavu z roku 1937. Tehdy byl postaven církví coby sanatorium pro osoby s tuberkulózou. Financování náročné investiční akce se ujme církev Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně. Na tu přejde od 1. ledna 2011 správa z rukou kraje. Od začátku příštího roku zde budou sociální služby poskytovat klientům řádové sestry.


„Kraji Vysočina v letošním roce končí smluvní nájem církevních budov. Dohodl se s Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v Brně na převodu zřizovatelských kompetencí k místnímu domovu důchodců. Kongregaci budou navráceny také budovy, které měla příspěvková organizace kraje v nájmu od roku 2003 včetně jejich investičního zhodnocení,“ informovala tisková mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová.


Řádové sestry tu byly už dříve


V Domově důchodců ve Velkém Újezdu působily řádové sestry od počátku, teď jsou tu tři. Domov má i vlastní kapli.


„Je tu takové to duchovní prostředí, což je pro seniory oáza klidu a pohody,“ zamyslel se ředitel. Kvůli přípravám na rekonstrukci zde snižují počet klientů. „V první fázi snížíme počet klientů ze současných 120 na 90. Do konce roku se kapacita domova sníží na 40 klientů skrze druhou etapu rekonstrukce. Některé smlouvy byly uzavřeny na dobu určitou. Probíhají jednání o náhradním umístění. Kraj v tom přislíbil pomoc,“ nastínil Jaroslav Pokorný.


Pobyt v domově si při návštěvě Deníku pochvaloval klient Antonín Leitner: „Nejlepší je tady to, že tu můžu ven po okolí na vozíku. Je tu dobré jídlo a příjemný personál. Není nač si tu stěžovat.“