„Jsme připraveni, máme široký profesní multidisciplinární tým a nově i klauny. Navázali jsme spolupráci s dobročinnou organizací Zdravotní klauni. Ti vnáší do rodin, kde umírá dítě nebo je vážně nemocný rodič, chvilku odpočinku a záblesk úsměvu na tváři, a to je při velmi náročné péči opravdu důležité,“ říká vedoucí domácího hospice v Třebíči Eva Vráblová.

„Snažíme se nad rámec naší péče rodině pomoci v těžké situaci tím, že jim zprostředkujeme například finanční pomoc od neziskových organizacích nebo právě hezké společné chvíle od Zdravotních klaunů. Díváme se na rodinu nejen z pohledu paliativní medicíny, ale i z lidského hlediska. Ptáme se, v čem ještě potřebují pomoci nad rámec zdravotní péče,“ dodává Eva Vráblová.

Domácí hospic sv. Zdislavy v Třebíči pomáhá ročně zvládnout těžkou nemoc přibližně 300 pacientům v celém okrese. Rozsahem a počtem pacientům je největším hospicem v Kraji Vysočina. Je centrem stáží pro budoucí mediky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Jeho multidisciplinární tým je složen z lékařů, zdravotních sester a pečovatelek odlehčovací služby, psychologa i spolupracujících duchovních. Ti každý rok absolvují tisíce návštěv u pacientů.