„Boj se závislostí vyžaduje mnoho času a trpělivosti. Bohužel se setkáváme s lidmi, kteří podceňují rozsah svého léčení a po návratu z pobytu v některé z psychiatrických nemocnic se sebou už dál nepracují. Vrací se ke svému původnímu životnímu stylu, mnohdy do nefunkčních vztahů a posléze i ke svému závislostnímu chování. Navíc s přesvědčením, že jim žádná léčba nepomůže,“ říká Zdeňka Čiháková z Doléčovacího centra třebíčské oblastní charity.

U závislosti dvojnásob platí, že pokud máme dosáhnout trvalého úspěchu, je třeba pro to udělat něco navíc. „A je toho mnoho, co se dá udělat. Začít lze třeba pravidelným rozhovorem s psychoterapeutem nebo každotýdenním sdílením v terapeutické skupině. Pro ty, co se díky své závislosti ocitli v tíživé sociální situaci, nabízíme také možnost chráněného bydlení po dobu šest měsíců,“ nabízí Zdeňka Čiháková.

Doléčovací centrum Třebíč

Více informací o doléčovacím programu získají zájemci osobně v Doléčovacím centru Třebíč, v horním rohu Karlova náměstí nad restaurací Třebíčanka, na telefonních číslech 736 503 950 nebo 734 288 500, e-mailové adrese: dolecovaci.centrum@trebic.charita.cz, na stránkách Oblastní charity Třebíč nebo na facebookovém profilu.

Je užitečné, aby léčení trvalo co nejdéle

Život není lehký a k těžkostem, které jej doprovází, přistupuje každý jinak. Po svých předcích jsme zdědili odlišné vlastnosti, byli jsme obdařeni různou dávkou schopností a dovedností, jak tyto životní problémy řešit. Není tedy na místě hodnotit ty, kteří zvolili podvědomý únik ve formě nadměrného užívání alkoholu, léků, drog nebo problémového hraní. Příčiny závislosti bývají různé, stejně jako doba jejich nástupu.

Pokud se člověk chce svého problémového chování zbavit, je dobré, když se mu podaří alespoň částečně získat náhled na svůj dosavadní způsob života. K tomu ale většinou dojde jen tehdy, když potíže, které závislost přináší, netrápí jen osoby jemu nejbližší. Když touha po změně je opravdová a vychází přímo z nitra člověka.

Někomu se podaří přestat pít či brát drogy bez odborné pomoci, i když takových případů není mnoho. Ti ostatní i přes četné pokusy opakovaně selhávají a jejich sebedůvěra s každým dalším neúspěchem klesá.

V takovém případě není od věci absolvovat alespoň tříměsíční hospitalizaci na některém oddělení pro léčbu závislostí. Dá se namítnout, že mnozí chronicky závislí už mají za sebou několik takovýchto léčeb a pijí nebo berou drogy opakovaně. Přesto je třeba ocenit všechny, kteří do toho jdou stále znovu. Pokud není účelem opakovaných léčeb pouze na chvíli si od pití a braní drog odpočinout, pak je čas zde strávený určený hlavně k nalezení příčin problémového chování a pro navození pravidelného denního režimu, který je součástí léčebného programu. Jestliže je ta možnost (zvláště u uživatelů drog a patologických hráčů), je užitečné, aby léčení trvalo co nejdéle, což většinou znamená absolvovat dlouhodobou léčbu v některé z terapeutických komunit.
Zdroj: Doléčovací centrum Třebíč