Kraj nyní bude deklarovat, že na svém území s moderní železnici počítá, aniž by pro ni blokoval pozemky, jak dříve ministerstvo požadovalo. Vedením trati se bude zabývat ministerská studie.

Ministerstvo dopravy připravuje novou prováděcí studii k trati, v pracovním výboru má kraj své zastoupení. "Podle přípravných rozhovorů by se měla co nejvíce přiblížit trase dálnice," podotkl radní Jaroslav Hulák.

Se studií se seznámí krajští zastupitelé a v rámci územního rozvoje České republiky ji bude schvalovat vláda. Zanesení koridoru do krajské dokumentace se projedná až při její aktualizaci, která bude povinná každé dva roky.

K vybudování moderní dráhy, která by měla urychlit mezinárodní dopravu v Evropě, se česká vláda zavázala koncem 90. let. Obě z dosud navrhovaných tras na Vysočině vedly přes Havlíčkobrodsko, Jihlavsko a Žďársko. Se zastávkami v kraji se nepočítalo. Kraj měl pro trať zablokovat 60 kilometrů čtverečních území. Podle krajských politiků by to zastavilo rozvoj regionu, aniž by bylo jasné, kdy se trať bude stavět. Proti blokaci byla i většina z několika desítek dotčených obcí.

Příprava krajské územní dokumentace vázla i kvůli vymezení lokalit hájených pro případnou stavbu nádrží na pitnou vodu. Tyto záměry budou upřesněny po roce 2009 - do té doby budou jednotlivá povodí provádět aktualizaci svých dlouhodobých plánů.

Podle nového stavebního zákona je kraj povinen dokončit zásady svého územního rozvoje, dříve označované jako územní plán, do konce roku 2009. Přes změnu legislativy, která nastala letos v lednu, může kraj navázat na přípravné práce zahájené v roce 2003. Dokumentace ale musí znovu projít veřejným projednáváním. Kraj nyní vyhlásil výběrové řízení na projektanta. Veřejné projednávání by mohlo začít za rok na jaře. Zastupitelé by mohli rozvojovou dokumentaci schvalovat na podzim.