Po apelu a připomínkách některých zastupitelů se město rozhodlo situaci rázně řešit. S místním oddělením policie uzavřelo dohodu o vzájemné spolupráci při zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti. „Spolupráce s policií je opravdu žádoucí. V minulosti proběhlo několik kontrol zaměřených na pobyt cizích osob u nás a na nalévání alkoholu mladistvím. Chceme v tom pokračovat. Dohodu města a policie předloženou na posledním zastupitelstvu jsme hned bez připomínek schválili,“ doplnil starosta Vladimír Měrka.

Výsledkem vzájemné dohody jsou mimo jiné i pravidelné měsíční schůzky, které zajistí mnohem lepší informovanost policie a města.

Oblasti, na které se chce policie především soustředit, jsou bezpečnost osob, veřejný pořádek, silniční provoz a prevence kriminality. Vzájemná spolupráce by měla probíhat také na vytváření a využívání kamerových systémů. „Dohoda je uzavřena na dobu neurčitou. Zhodnocení budeme provádět jednou ročně,“ upřesnil Měrka.