Jejich nábor uspořádalo občanské sdružení Střed, jehož výzvu přijalo 15 zájemců. V uplynulých dnech absolvovali výcvik, který je připravil na práci v domovech pro seniory či zařízeních pro děti.

„Do těchto organizací docházejí dobrovolníci jednou až dvakrát týdně na několik hodin. Pomáhají s tvorbou programu pro klienty, doprovázejí je při jejich aktivitách,“ upřesnila vedoucí Dobrovolnického centra Michaela Svobodová ze sdružení Střed.

Výcvik byl realizován za finanční podpory grantového systému Zdravého města Třebíče.