Získala totiž ocenění Křesadlo 2010, kterým jsou každoročně odměněni dobrovolníci za svou užitečnou práci. „Hanka se dlouhodobě věnuje dětem z klubu Naděje. Děkujeme jí a samozřejmě gratulujeme,“ řekla Barbora Švaříčková z Dobrovolnického centra v Třebíči.

Protože rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví, chce místní sdružení Střed motivovat k dobrovolnické práci co nejvíce nadšenců. Úspěšný však byl i loňský rok, kdy sdružení evidovalo 46 dobrovolníků, kteří věnovali 3547 hodin svého volného času seniorům, zdravotně postiženým, dětem i mládeži.

Dobrovolnické centrum nyní připravuje pro zájemce o dobrovolnictví výcvik dobrovolníků. „Výcvik jsme naplánovali na 8. a 9. dubna 2011,“ upozornila Švaříčková. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 775 725 659 nebo prostřednictvím e–mailu svarickova@stred.info.