Cvičenci nejprve položí květiny u sochy legionáře a člena třebíčského Sokola Josefa Jiřího Švece. Ve čtrnáct hodin proběhne slavnostní zahájení, během kterého přihlížející uvidí slavnostní nástup a defilé sokolských praporů. Sokolem může být každý a důkazem budiž, že během předváděných skladeb se představí od předškolních dětí přes dorostence až po seniory. Diváci se mohou těšit například na vystoupení seniorů s názvem Princezna republika, dorostenců a mužů s názvem Borci, nebo na skladbu Cirkus, kterou předvedou starší žáci. Podle předběžných odhadů by mělo cvičit přes 600 cvičenců.

Zdroj: Deník/ František Vondrák

(Video z Krajského sokolského sletu v Třebíči v roce 2012.)

Ještě před třebíčským sletem se sejdou cvičenci v Želetavě, kde 19. května společně oslaví 110. výročí založení Sokola v Želetavě, 100. výročí založení České republiky a 650 let od první zmínky o městečku Želetava. Cvičení v Želetavě zároveň poslouží jako secvičná pro Krajský slet v Třebíči. Během skladeb se divákům odhadem představí 350 cvičenců. V doprovodném programu zájemci uvidí vystoupení taneční skupiny Motus nebo ukázky parkuru.

Ivana Říhová

Zdroj: Deník/ František Vondrák

(Video z Krajského sokolského sletu v Třebíči v roce 2012.)