V prvních ročnících středních škol bude v nastávajícím školním roce studovat asi o 1 500 dětí méně než ve školním roce 2011/2012. „Populačně slabší ročníky teď docházejí na střední školy, nejméně studentů tam bude v letech 2015 až 2016," poznamenal Miroslav Pech z krajského odboru školství.

Na Vysočině je stále velmi slabý zájem o technicky zaměřené střední školy a učební obory takzvaných černých řemesel. Trochu se v posledních dvou letech zvýšil zájem o některé stavební obory. Kapacita škol je podle Miroslava Pecha přibližně o třetinu vyšší, než je počet studentů, odpovídá zhruba stavu v devadesátých letech. „Děti se víceméně mohou dostat na jakoukoli školu, kam se přihlásí. Tím klesá i kvalita výuky," řekl Pech. Tradičně největší zájem mají studenti o gymnázia. „Ani tam už však není zdaleka tak velký převis zájmu jako v minulosti," uvedl Pech.