Rolnické muzeum v Příložanech zahájí novou sezonu, bohatší o další ojedinělé exponáty.
Vystavené zemědělské stroje a nástroje, z nichž některé jsou více než sto let staré, přestali manželé Zdenka a František Kopečkovi dávno počítat. V areálu selského stavení je jich nyní kolem osmi set. Na stěnách, uvnitř pod střechou či venku v zahradě se všude tísní jeden roztodivný předmět vedle druhého.

Muzeální kousky začali manželé Kopečkovi sbírat po revoluci. „To jsem ještě nevěděl, že nám to přeroste přes hlavu. Dnes je tu na 800 věcí. Prohlídka trvá dvě hodiny,“ říká František Kopeček.

Sbírka manželů Kopečkových v Příložanech je, dalo by se říct, vyvzdorovaná. Kopečkův statek komunisté zestátnili. Rodina sice směla ve stavení zůstat, museli ale platit nájemné. Po celá léta se mohli leda mlčky dívat, jak na jejich statku hospodaří někdo jiný. „Nic nám tu nepatřilo,“ podotýká Zdenka Kopečková.

V restituci dostali po několikaletých tahanicích svůj majetek zpět. „Zařekl jsem se, že odsud nepůjdu a založili jsme sbírku,“ vzpomíná František Kopeček.
Tak vzniklo ojedinělé rolnické muzeum. Prohlédnout si je rok co rok přijíždějí desítky a stovky turistů, cyklistů i autobusových zájezdů.

Život do roku 1950

Vystavené předměty vypovídají o životě a hospodaření na vesnici do roku 1950. Většina exponátů pochází z počátku minulého století.
Zpočátku si předměty Kopečkovi obstarávali sami. Jezdili pro ně do blízkého i v vzdáleného okolí. Dnes jim unikáty vozí sami návštěvníci. Jako například lidé z Trutnova, kteří z útrob autobusu vyndali sto let starou dřevěnou pračku.

Obdivuhodných strojů a nástrojů je tu plno: Ruční kovářská vrtačka, motovidlo na spřádání vlny, letitý pluh, síto na pasírování povidel.
O každém z exponátů podají manželé Kopečkovi zasvěcený výklad. Jejich muzeum v Příložanech č. 8 je přístupné kdykoli po předchozí telefonické domluvě na číslech 604 700 241 nebo 605 409 931.