Řekl to v pondělí při návštěvě Pozďátek ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. A do tří let zde podle slov generálního ředitele Diama Jiřího Ježe budou pastviny, tedy zelená louka.


23 milionů bude stát odkoupení od současného majitele, italské firmy LOGIKA, dalších 380 milionů spolkne samotná sanace, přičemž celých 85 procent zaplatí Evropská unie. Martin Říman je optimista, věří, že na základě projektu, který vznikne příští rok, nebude problém takto obrovský balík peněz získat. „Pozďátky splňují parametry projektů tohoto typu, které jsou financovány z evropských fondů,“ podotkl. A dodal, že konečné rozhodnutí vlády už je nezvratné: „Všechna příslušná ministerstva, to znamená můj resort, životní prostředí, finance i premiér, který tu v létě byl, jsou s řešením srozuměni. Nedokážu si představit, co by odkoupení mohlo zabránit.“


Pro lidi, kteří zde žijí, jsou taková slova rajskou hudbou. Miloslav Vyskočil z občanského sdružení Pozďátky bez jedů vnímá jako zásadní pomoc senátora za Třebíčsko Vítězslava Jonáše a hejtmana Miloše Vystrčila. „Hodně napomohli tomu, že se to tu konečně začne likvidovat,“ zmínil.


„Pamatuji si, že v roce 2006 na podzim zdejší obyvatelé řekli velmi jasné ne dalšímu skladování v Poďátkách. Hlas lidu jsem vzal vážně,“ reagoval senátor Jonáš.


Skládka v Pozďátkách je nejvýznamnější dosud nevyřešený problém z hlediska ohrožení a znečištění životního prostředí v kraji Vysočina. Do okolní přírody unikají vody s obsahem kyseliny sírové.


V Pozďátkách se jedovatý odpad ukládal od roku 1994, v roce 1996 byly zjištěny průsaky do podloží, o rok později provoz skládky skončil. Správce konkurzní podstaty ji prodal v roce 2002 Italům za 1,5 milionu korun, kteří chtěli financovat odstranění ekologických škod z peněz, které by utržili z dalšího provozování. V loňském roce ministerstvo životního prostředí odsouhlasilo sanaci lokality bez dalšího rozšíření a provozu. Uloženo je v Pozďátkách nejméně 152 druhů jedů v množství okolo 30 tisíc tun plus v 10 tisíc tun zelené skalice.

Geneze:

1993 stavba povolena stavebním úřadem Městského úřadu Třebíč
1994 zahájen zkušební provoz skládky
1995 souhlas Okresního úřadu Třebíč k provozování zařízení ke zneškodňování odpadů
1997 skládka mimo provoz, nesplněny podmínky k provozu skládky
1999 prohlášení konkurzu na vlastníka skládky (toho času DEP POZ, s.r.o. Třebíč)
2002 vláda rozhodla o uvolnění financí na sanaci skládky, konkurzní správce však skládku prodává zahraniční společnosti ICKM REAL ESTATE, s. r. o., postupně dochází k několika změnám vlastníků skládky
2006 Rada kraje Vysočina požaduje důslednou asanaci skládky Pozďátky a zároveň připomíná, že v souladu se schváleným Plánem odpadového hospodářství kraje Vysočina není nutné budovat zpracovatelské závody nebezpečných odpadů v kraji
2007 Ministerstvo životního prostředí souhlasí pouze se sanací skládky bez jejího dalších rozšíření a provozu
2008 Předseda Vlády Mirek Topolánek potvrdil odkup skládky státem a zajištění její úplné sanace