Totalitní režim možná neměl jen temné stránky. Nad porevolučními časy měl zřejmě v jedné věci navrch. V bázni z válečných konfliktů vedl lidi k povědomí o civilní ochraně. Měl na to peníze a vybavení, jako ochranné oděvy, dětské vaky, plynové masky, stálé úkryty. Většina z toho je dnes už pouhou vzpomínkou na doby minulé.

"V devadesátých letech se od civilní ochrany upustilo. Masky se zrušily. Bunkry se nestaví, některé se prodaly či přestavěly," říká tajemník třebíčského krizového štábu Jiří Novák.

Na Třebíčsku ještě pořád kryty jsou. Jenže ne pro každého. "Bylo jich celkem dvaadvacet, šest jich zaniklo. Žádná právní legislativa nenařizuje majiteli kryt zachovat, pokud jej třeba z finančních důvodů nemůže udržovat," informoval Ivoš Dlouhý, referent oddělení ochrany obyvatel a krizového a havarijního plánování.

A tak už byly vyřazeny žákovský kryt pod třebíčským gymnáziem, kryt pošty a další třebíčské kryty, které patřily brněnskému biskupství a společnosti Nuclea. Nefunkční je rovněž bunkr městského úřadu v Moravských Budějovicích a kryt pro obyvatelstvo v Náměšti nad Oslavou. „Zrušené kryty nacházejí jiné využití. Jsou v nich posilovny, archivy, sklady,“ nastínil Dlouhý.

Skrýš pro žáky má teď pouze jedna střední škola v Třebíči, dva pro obyvatelstvo vlastní Jemnice. "Zbytek je pro zaměstnance firem a jejich dodavatelů. Vůbec nejlepší fond je v areálu Dukovan, fungují tam pravidelné revize, údržba. Dobré útočiště má i rozvodna ve Slavěticích," uvedl Dlouhý. „A výstavba nových krytů pro obyvatelstvo se neplánuje. Nejsou peníze,“ dodal.

V případě neštěstí ale veřejnost bez šancí na záchranu není. Postarat se o ni má integrovaný záchranný systém či krizový štáb určené obce, jehož vedoucím je vždy starosta.

A co mají lidé v krizových situacích dělat? „Zachovat klid a sledovat média, která od prvních chvil lidi informují. Řídit se vyrozuměním a pokyny, které mimo jiné dává městská policie. Použít improvizované ochranné prostředky,“ radí Jiří Novák. Podle něj není marné se o vlastní ochranu zajímat preventivně. Rady a informace v podobě kapesního průvodce lidé najdou například na webových stránkách obcí, měst a kraje Vysočina, na mnoha radnicích jsou k dispozici i v tištěné podobě.

Jak se Jiří Novák s Ivošem Dlouhým shodli, rozšiřuje se okruh objektů, které disponují jadernými, chemickými a biologickými zbraněmi. Spolu s reálnou hrozbou terorismu představují potencionální nebezpečí pro Českou republiku, ta se proto znovu vrací ke koncepci ochrany obyvatel. Stálá pozornost se rovněž věnuje haváriím, živelným pohromám, epidemiím a ekologickým katastrofám.