„Z aktuálních statistik za rok 2015 vyplývá, že nejčastějším zdravotnickým výkonem je péče o novorozence těžší než 2499 gramů. Druhým nejčastějším výkonem je v návaznosti na to vaginální porod a třetím v pořadí četnosti je artroskopie nejčastěji kolenního nebo ramenního, méně často kyčelního kloubu," popsal mluvčí nemocnice Petr Palovčík.

Rozsah ostatních diagnóz je podle něj rozmanitý a široký. „Pacienti velice často přichází s vlastní diagnózou bolestí zad či břicha, ale následné vyšetření z odborného pohledu určí velice široké spektrum diagnóz, přičemž žádná z nich není výrazně dominantní," poznamenal.

Počty diagnóz v krajích sleduje Ústav zdravotnických informací a statistiky. Podrobně zaznamenává mimo jiné onkologická onemocnění. „Výskyt zhoubných novotvarů je v kraji ve srovnání s celou Českou republikou podprůměrný," zveřejnil ústav v posledním vydání zdravotnické ročenky o Kraji Vysočina.

Nejčastěji diagnostikovaným karcinomem bývá zhoubný novotvar kůže. „Závažnými novotvary u mužů jsou zhoubné nádory prostaty, na sto tisíc mužů bylo hlášeno 119 případů. A zhoubné nádory průdušek a plic, kde bylo hlášeno 82 případů na sto tisíc mužů," uvádí ročenka.

U žen bývá častým onkologickým onemocněním zhoubný novotvar prsu, roční průměr je 116 případů na sto tisíc žen.

K nejčastějším povinně hlášeným infekčním nemocem patří na Vysočině dlouhodobě stejně jako v celé zemi plané neštovice, salmonelózy a lymeská nemoc. Planými neštovicemi onemocnělo na Vysočině hned 2 513 lidí. Druhou nejčastěji hlášenou infekční nemocí byla salmonelóza (703 případů). Lymeská nemoc byla hlášena u 445 lidí. Čísla ústav zveřejňuje s odstupem. Nejaktuálnější údaje jsou ovšem z roku 2013.

Z čísel vyplývá, že stále více lidí potřebuje pomoc odborníka kvůli psychickým potížím. Péči psychiatra vyhledalo na Vysočině 25 131 pacientů, podíl žen byl tradičně vyšší a tvořil 61 procent. Nejčastěji léčeným onemocněním byly neurotické poruchy.