Nejvíce peněz za místní poplatky dluží obyvatelé v Třebíči na poplatcích za komunální odpad. Tento dluh loni činil souhrnem tři miliony korun. Za tentýž druh poplatku dluží nejvíce i obyvatelé Náměště, kde za loňský rok od neplatičů město vymáhá částku 127 tisíc korun, což jsou zhruba tři čtvrtiny dlužné sumy všech místních poplatků. Stejný problém řeší moravskobudějovická radnice se 280 dlužníky, po nichž město vymáhá kolem 150 tisíc korun za loňský rok.

Neveselá je i statistika o čtyřnohých mazlíčcích. Za ty v Třebíči dluží lidé na poplatcích ze psů 99 tisíc korun.

Změnu v poplatcích zavedli v tomto směru, počínaje letošním rokem, v Náměšti nad Oslavou. „Zastupitelé odhlasovali zdražení poplatku ze psů v bytových domech. Z 540 korun za psa byl poplatek zvýšen na 650 korun,“ vysvětlil jediné zdražení letošních místních poplatků v Náměšti tajemník radnice Pavel Janata.

V Třebíči je velkou dlužnou položkou i suma za poplatky z užívání veřejného prostranství. Lidé tu dluží celkem 596 tisíc korun, z toho 34 tisíc na poplatcích za stánky a 562 tisíc za užívání chodníků a vozovek. Ne každý obyvatel platí místní poplatky městu tak, jak má. Dlužníky jsou vesměs sociálně slabí lidé, kteří pobírají dávky státní sociální podpory.

Práci mají také exekutoři

Na třebíčské radnici zřídili kvůli narůstajícímu počtu neplatičů už před šesti lety exekuční oddělení, přesto se městu nedaří pohledávky vymáhat dle jeho představ.

Jak se s vymáháním dluhů od neplatičů poplatků vypořádávají na moravskobudějovické radnici, prozradil vedoucí finančního odboru Bohumil Horník: „Město ve všech případech vymáhání preferuje, v případě, že dlužník nemá na úhradu, splátkový kalendář.“ Exekuce je podle něj krajní způsob řešení.
Naopak jisté peníze městům plynou z poplatků z výherních hracích přístrojů. Například třebíčská pokladna takto získala na místních poplatcích dva miliony korun ze 44 kusů výherních hracích přístrojů.

Obdobně tomu bylo i jinde. „Loni bylo povoleno 69 výherních hracích přístrojů. Za místní poplatky za ně bylo vybráno 631 tisíc korun,“ sdělila Jana Linhartová z náměšťské radnice.

V Budějovicích vybrali za poplatky ze 31 výherních automatů 700 tisíc korun.

Dalšími místními poplatky, které pomáhají naplnit městské pokladny jsou poplatky za parkování. Ty se na Třebíčsku vybírají pouze ve dvou městech – v Třebíči a v Moravských Budějovicích. Ani letos se však ani v jednom z těchto měst poplatky zatím proti loňsku nezměnily.

„Uvažujeme o změně poplatků za parkování, ale zatím je ponecháváme pro letošní rok ve stejné výši jako v loňském roce,“ informoval na tiskové konferenci města místostarosta Pavel Svoboda.

Jak vidí změny do budoucna, přiblížil: „Cena parkovného by se mohla změnit až v souvislosti se změnou celé strategie parkování ve městě zahrnutého do generelu, který se zpracovává a bude platný až k 1. 1. roku 2012.“

Podle Svobody budou změny cen parkovného v příštím roce úzce souviset s celkovou revitalizací města Třebíč a také se změnami týkající se městské hromadné dopravy.

Radnice již dávno avizovala, že hodlá automobilový ruch v centru města výrazně omezit.