Kromě potřebných budov škol, bytových domů, pečovatelských domů a jiných objektů jsou v majetku města i takové, u nichž nálepka „potřebný“ jistě není na místě.

Třebíč má například ve svém majetku restaurace – Restauraci Polanka, Restauraci Na Kocandě, Restauraci U Hroznu a také Restauraci Na Fóru. Mimo to má město ve svém majetku i budovu Hotelu Winkler. Stejně jako restauraci i hotel město pronajímá.

Deník se obrátil na třebíčského místostarostu Pavla Pacala s dotazem, zda bude město i nadále tyto budovy držet ve svém vlastnictví a pronajímat je. „Budeme se tím zabývat jakmile vyprší smlouvy na dobu určitou,“ poznamenal Pacal. Mnohé smlouvy o pronájmu těchto prostor však byly prodlouženy ještě předchozím vedením města na dlouhou dobu. „Například Restaurace Na Fóru, tam je pronájem až do roku 2016 a takto je to téměř na všech dalších. Bohužel to neovlivníme,“ poukázal Pacal.

Že dlouhodobé nájemní smlouvy se vztahují i na další městské objekty, potvrdila slova vedoucího odboru správy majetku města třebíčské radnice Pavla Krause: „Pronájem plaveckého areálu Polanka končí v roce 2014. Smlouva o pronájmu plaveckého areálu Laguna končí až v roce 2024.“

Pomyslnou koulí na noze města, v kolonce soupisu budov, je například stomatologická poliklinika na Vltavínské ulici.

Horké brambory jsou tu zpět

„Město nemá nejmenší zájem, aby stomatologická poliklinika byla dál v jeho majetku. Nicméně tržní odhad na tuto budovu je 17,5 milionu korun. Pokud by město chtělo tento majetek rozprodat, musí vycházet z tržního odhadu,“ řekl místostarosta Pacal.

Už před měsícem prý jednal s uživateli budovy. Jednáno bylo s majiteli sousední polikliniky, zda nechtějí stomatologickou polikliniku odkoupit. „Samozřejmě mají zájem to odkoupit, ale mají zájem to koupit za milion korun, což nelze s ohledem na tržní odhad,“ zmínil Pacal.

Zatímco stomatologická poliklinika je využitá, naprostým opakem je prázdná budova Kina Moravia. „Padla spousta návrhů. Pokud by se tam zřídila koncertní síň s tím, že by se do kina přestěhovala některá základní umělecká škola, jednu budovu bychom ušetřili. Součástí objektu by mohla být i výdejna jídla. Záleželo by na projektu,“ mínil zastupitel Vladimír Malý.

Četné bezvýsledné bouřlivé diskuze, jak budovu kina znovu využívat, probíhaly už za předchozího vedení města. Objevovaly se rozličné návrhy – od evropského domu hudby, přes diskotéku, či vyvařovnu. Kino Moravia zeje prázdnotou už pět let.

Co s horkým bramborem, nemá jasno ani současné vedení města.

„Na výboru pro revitalizaci města se řešily tři varianty, co s kinem Moravia. Naposledy se tu objevila společnost provozující taneční školy s nabídkou na odkoupení této budovy. Všechno je zatím v jednání,“ shrnul místostarosta Pacal.

Podobný problém vyvstává s budovou bývalé zdravotní školy na Hasskově ulici. Z někdejších úvah budovu opravit a přestěhovat do ní dům dětí a mládeže sešlo.

Město dalo jasný signál, že hodlá v budoucnu pro děti postavit zbrusu novou budovu.

„Bylo by vhodné nabídnout to k prodeji,“ zamýšlel se nad osudem bývalé zdravotní školy Vladimír Malý s tím, že už předchozí vedení města o záměru prodeje uvažovalo. Takovému návrhu se nebrání ani místostarosta Pavel Pacal.

„Některých budov, pokud jsou pro město důležité, tak se jich nebudeme zbavovat. Naším obecným pravidlem ale je, že nemáme zájem na tom vlastnit příliš objektů a hospodařit s nimi, protože od toho jsou soukromé subjekty, nikoliv město,“ zdůraznil místostarosta.