Ten shrnul všechny varianty s tím, že na stole je momentálně zejména řešení, které by od budoucího obchvatu vedlo do Přibyslavic ze západního směru. Většina předchozích variant ztroskotala na tom, že procházejí katastry Petrovic a Krahulova. Zastupitelstva těchto obcí ale tyto přeložky odmítla.

Problémem západní varianty však je, že by mohla narušit spodní vody a navíc by pro nákladní auta byla dost strmá. Okříšky proto kraji navrhly úpravu tohoto řešení, která by spočívala ve využití silnice za nádražím. „Asi by to bylo nejlevnější a nejjednodušší řešení. Jinak by mohla být v ohrožení prameniště pro třetinu Okříšek,“ souhlasí s úpravou návrhu Jaromír Velc.

Naopak Pavle Jiříkové se západní varianta nelíbí vůbec. Ani ta původní, kterou navrhl kraj, ani ta, s níž přišli okříšští zastupitelé. „Souhlasím, že by se mohla ohrozit voda. Ale nejen to. U té varianty, kterou navrhli zastupitelé, je na výstavbu dost málo místa a hodně zatáček. Navíc je na tu stranu z Okříšek jediná příroda, všude jinde už silnice jsou. Lidi tam chodí na vycházky. Byla bych proto radši, kdyby se vyvolalo opětovné jednání s Petrovicemi a Krahulovem o variantě napojení, které mělo vést směrem ke Krahulovu,“ uvedla Jiříková.