„Vše je vyrobeno z akátového dřeva. Předpokládáme tedy, že životnost herních prvků se výrazně prodlouží. Původní hřiště bylo ze smrkového dřeva a některá uchycení do země byla uhnilá a hrozilo zřícení celého prvku. Nebezpečné byly i dopadové plochy pod samotnými herními prvky. Nově jsou zhotoveny dle platných předpisů, čímž se značně zvýšila bezpečnost dětí,“ řekl starosta obce Jaroslav Kunst.

Hřiště využívají zejména malé děti s rodiči. Po rekonstrukci bude do prostoru hřiště osazena cedule s provozním řádem, za provoz je zodpovědný zastupitel obce.

Na hřiště přispěla Nadace Čez částkou 200 tisíc korun. Zbývající náklady na rekonstrukci, 86 tisíc korun, zaplatila obec.