„To, že vyhrála škola, která plastů nasbírala nejvíc, se časem ukázalo jako ne zcela šťastné. Soutěživost mezi školami došla totiž moc daleko. Dětem, které nepřinesly dostatečné množství plastů, bylo poukazováno, že nepřispívají k dobrému výsledku školy. To pak rodiče vlastně nutilo kupovat nápoje v plastových lahvích, což není úplně ten cíl, kterého jsme chtěli dosáhnout,“ vysvětlil s úsměvem místostarosta Pavel Janata.

Třebíčané se po novém mostu v Poušově možná projedou až v červnu 2024.
Most v Třebíči-Poušově bude možná stát až v červnu. Prodraží se o dva miliony

Soutěž spolu s partnery vyhlašovala třebíčská radnice, která si od ní slibovala, že se tak zvýší povědomí o třídění odpadu. Jenže snaha dětí hromadit odpadky za účelem co nejlepšího umístění se s tímto bohulibým záměrem poněkud míjela. „Přehodnotili jsme to a přešli jsme na soutěž výtvarnou, která v osvětové činnosti podle našeho mínění přinese daleko více. Děti mají za úkol třeba vyrobit papírový model sběrného dvora. Na základě toho se seznámí s tím, kde dvory v Třebíči jsou či kam se odpad vozí. To přinutí školy věnovat se problematice daleko komplexněji a důkladněji, než když děti do školy přinesou odpad,“ doplnil Janata.

Tématem soutěže pro letošní rok je zejména prevence vzniku odpadu. „Cílem tedy je zabývat se samotným počátkem. Tedy, zda je nutné vytvářet odpad v tak velkém množství,“ doplnil Janatu starosta Pavel Pacal.