„Zastupitelstvo Bačic považuje za prioritu dlouhodobě zajištovat nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež z obce a blízkého okolí. Lezeckou stěnu budou využívat k rozvoji svých pohybových i koordinačních dovedností starší děti do 15 let, kterým dosud na hřišti vhodné herní prvky chyběly,“ řekl starosta obce Bohumír Hutař.

Na financování stavebních úprav a nákupu herních prvků se podílela Nadace ČEZ, která prostřednictvím grantového programu Oranžové hřiště přispěla v první etapě v roce 2015 částkou 100 tisíc korun, v druhé etapě částkou 120 tisíc korun. Obec přidala z vlastního rozpočtu dohromady 70 tisíc korun.

„Herní prvky v podobě lezeckých stěn jsou mezi dětmi stále oblíbenější. Aniž by se věnovaly sportu závodně, mohou si na dětských hřištích otestovat a zdokonalovat své pohybové dovednosti a hlavně trávit volný čas aktivně,“ poznamenala ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.